برنامه‌های فروش
نامدوره(ماه)فضای حافظه(مگابایت)حداکثر پلاگین‌های مجازبها(ریال)
فروشگاهی سالانه1251205011490000
شخصی و شرکتی سالانه122048307490000
پیشرفته سالانه12102406014990000
فروشگاهی 6 ماهه65120505990000
شخصی و شرکتی 6 ماهه62048303990000
پیشرفته 6 ماهه610240607990000